Brand parkeergarage

Amsterdam wil benzine auto’s verbieden vanaf 2030. Alleen uitstootvrije auto’s, zoals elektrisch aangedreven auto’s of modellen rijdend op waterstof, zijn vanaf dan nog welkom in onze hoofdstad. Over de haalbaarheid van het plan werd de afgelopen dagen al veel gediscussieerd. Maar wat betekent het eigenlijk voor de brandveiligheid van onze parkeergarages? Nieuwe emissieloze auto’s brengen andere autobrandscenario’s met zich mee dan auto’s die rijden op fossiele brandstoffen.

 

Brandscenario’s parkeergarages wijzigen

Amsterdam loopt met haar plannen vooruit op landelijk beleid. In 2030 zouden er van de 10 miljoen auto’s in Nederland zo’n 3 miljoen elektrisch uitgevoerd rond moeten rijden. In de in 2017 geformuleerde ambitie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu staat bovendien dat er tussen 2020-2025 zo’n 15.000 auto’s op waterstof rondrijden. Of de doelstellingen haalbaar zijn zal moeten blijken, maar het aantal emissieloze auto’s zal hoe dan ook flink toenemen. En daarmee veranderen ook de brandscenario’s voor parkeergarages. Het brandrisico is niet per definitie groter of kleiner, maar wel degelijk anders.

Brandveiligheid parkeergarages herzien

Bij het ontwerp van parkeergarages wordt er rekening mee gehouden dat een beginnende brand van een personenauto zich uitbreid tot 2 naastgelegen geparkeerde auto’s conform de standaard brandcurve. Daarbij is uitgegaan van auto’s die rijden op fossiele brandstoffen. Kijken we naar auto’s die rijden op waterstof dan kan als gevolg van de hoge druk (350 of 700 bar) waarbij waterstof wordt opgeslagen bij brand een vlamboog ontstaan van wel 8 meter. Daarmee is de kans reëel dat heel wat meer auto’s betrokken zijn bij een brand.

Elektrische auto’s brengen weer andere gevaren met zich mee. In tegenstelling tot een benzinetank, die in één klap met een explosie volledig tot ontbranding komt, ontvlamt een accu cel voor cel. Accucellen kunnen zelfs drie weken na de impact nog ontvlammen. Een traditionele manier van blussen volstaat niet, omdat het vuur dan elke keer weer oplaait. Bovendien bevatten de accu’s lithium, een metaal dat spontaan reageert met water en daaruit het zeer brandbare waterstofgas vrijmaakt.

Door de impact van brand en de complexiteit bij het blussen van emissieloze auto’s is het raadzaam de brandveiligheidsmaatregelen in parkeergarages opnieuw tegen het licht te houden.

Beelden van een brand in een Tesla Model S april 2019 in een parkeergarage in Shanghai

 

Protegu biedt ondersteuning in het inzichtelijk maken van de brandrisico’s en kan een advies uitbrengen over de te nemen bouwkundige maatregelen. Bent u op zoek naar een praktische aanpak voor het analyseren en beheersen van brandrisico’s, neem dan vrijblijvend contact met ons op.