Wat zijn de wettelijke verplichtingen rondom brandveiligheid? De regelgeving is afhankelijk van het gebruik van het pand. Bij nieuwbouw is het daarom van belang een programma van Eisen (PvE) te ontwikkelen. Een PvE is nodig om een juiste start in het ontwerpproces te kunnen maken en te voldoen aan de regelgeving en de specifieke eisen van de opdrachtgever. De hoofdfocus ligt hierbij op de veiligheid van mens en gebouw.

Omgevingsvergunning

Wilt u een pand laten bouwen? In sommige gevallen moet er een omgevingsvergunning worden aangevraagd voor brandveilig gebruik. Deze vergunning is nodig wanneer:

  • In een gebouw waar mensen slapen zoals een hotel of ziekenhuis.
  • Dagverblijf aan meer dan 10 kinderen die jonger zijn dan 12 jaar wordt verleend
  • Dagverblijf voor 10 of meer lichamelijk of verstandelijk gehandicapten wordt verleend.
  • Ook voor niet-bouwwerken heeft u een omgevingsvergunning nodig. Hierbij gelden de regels uit de brandveiligheidsverordening. Denk bijvoorbeeld aan een drijvend restaurant op een meer.

Gebruiksmelding

Voor het brandveilig gebruiken van een bouwwerk ben je in een aantal gevallen verplicht om – naast een omgevingsvergunning- ook een gebruiksmelding in te dienen. De verplichtingen die gelden, hangen af van de wijze waarop het pand wordt gebruikt en door wie het pand wordt gebruikt. Een gebruiksmelding is vereist wanneer:

  • 50 of meer personen in een pand verblijven;
  • Er wordt gebruik gemaakt van vijf of meer afzonderlijke wooneenheden. Dit heet ook wel ‘kamergewijs verhuren’.
  • Er een gelijkwaardige oplossing wordt gebruikt die dezelfde mate van brandveiligheid biedt.

De melding moet tenminste vier weken voor aanvang van het gebruik van het bouwwerk worden gedaan. Het is van belang om deze melding zo vroeg mogelijk in te dienen. De gemeente kan namelijk nadere eisen opleggen. Via deze link kunt u stap-voor-stap lezen waarop het indienen van een gebruiksmelding moet worden gerealiseerd. Dit is echter een handreiking, de verantwoordelijkheid van de gebruiksmelding ligt bij de gemeenten. De melding kun u via het ‘omgevingsloket online’ invoeren.

Controle

Het is de plicht van de gemeente om controle uit te oefenen en te kijken of u heeft voldaan aan uw brandveiligheidsplicht. Na het indienen kan de gemeente een controle uitvoeren om te kijken of het pand voldoet aan het Bouwbesluit en eventuele aanvullende eisen. Zorg er altijd voor dat uw pand aan deze eisen voldoet. Protegu kan u hierbij ondersteuning bieden, zodat dit zo vlekkeloos mogelijk verloopt.

Overige voorschriften en specifieke eisen van de opdrachtgever

De overige voorschriften zijn afhankelijk van het gebruik, namelijk het doel van het pand en de specifieke eisen van de opdrachtgever. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verlichting, vluchtroutes, branddeuren of onderhoud. Deze dienen te voldoen aan het Bouwbesluit 2012 en vanaf 2021 aan Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) waarin ook eisen rondom rookwerendheid een grote rol gaan spelen. We schreven hier eerder een blog over.

Protegu kan een programma van eisen voor u opstellen, zodat u een juiste start in het ontwerpproces kunt maken én tijdig de juiste aanvragen doet bij de overheid. Heeft u een bouw gepland in 2021? Houd dan rekening met nieuwe, aangescherpte regelgeving. Protegu kan u hierbij ondersteuning bieden. Vraag  vrijblijvend een adviesgesprek aan.

 

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend en daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor onjuistheden die onverhoopt in dit artikel kunnen zijn vermeld.