Heeft de titel uw aandacht getrokken? Dan houdt u zich vast bezig met de ontwikkeling van een gebouw of u heeft dat in het verleden gedaan. Spannend! Bij een Programma van Eisen (PvE) komt heel wat kijken. Het is een geschreven verzameling van eisen en wensen voor een nog te realiseren gebouw. Het is de basis van een goede start in het ontwerpproces en een inspiratiebron voor de ontwerper. En het is nog veel meer dan dat…

Onderdelen van een PvE
In een PvE worden de volgende onderdelen beschreven:

  • Voor wie wordt er gebouwd?
  • Wat wordt er gebouwd?
  • Waar wordt het gebouwd?
  • Hoe wordt het gebouwd?
  • Welk niveau van brandveiligheid wordt er nagestreefd?

Deze onderdelen worden aangevuld met randvoorwaarden en een planning. Het dient ook als kwaliteits- en kostenbeheersing. Wanneer het PvE volledig is,  wordt het gebruikt als een contractstuk dat door de partijen wordt aanvaard. Zoals zo vaak wordt over ‘het contract’ onderhandeld waarna het eventueel kan worden bijgesteld. Iedereen akkoord? Dan wordt het ondertekend door de opdrachtgever en aannemer die het gebouw gaat bouwen of verbouwen.

Voorwaarden brandscheidingen
Op het gebied van brandveiligheid wordt in het PvE de voorwaarden omschreven waaraan de brandscheidingen moeten voldoen. Wanneer dit luid en duidelijk is omschreven, scheelt dat discussie tijdens de bouw. Bovendien voorkomt het ongewenst meerwerk. Een goed begin is het halve werk, nietwaar?

Veiligstellen brandveiligheid
Alle separate brandvoorzieningen hebben invloed op elkaar en vormen samen één brandveilig geheel. Ze moeten daarom als één geheel worden beoordeeld. Alleen wanneer de juiste brandwerende oplossingen zijn gekozen die goed op elkaar zijn afgestemd, kan brandveiligheid bereikt worden. Uiteindelijk is dat altijd het gewenste resultaat.

Vanaf de ontwikkeling van het PvE tot het onderhoud van de brandscheidingen; Protegu kan u naar wens (geheel) ontzorgen met betrekking tot brandveiligheid. Zo bent u ervan verzekerd dat alle brandveiligheid gerelateerde zaken goed geregeld zijn. Het houdt uw mensen veilig en uw pand verzekerd. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

 

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend en daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor onjuistheden die onverhoopt in dit artikel kunnen zijn vermeld.