Vergrijzing is al jaren een leidende trend. Ouderen wonen steeds langer thuis en nieuwe ontwikkelingen helpt hen actief te blijven. Niet zo gek dus, dat u scootmobielen in steeds grotere aantallen aantreft in gangen en galerijen van woongebouwen. Ook wanneer mindervaliden elkaar ontmoeten, stalt men de elektrische scootmobielen vaak op één plaats, waar deze ook worden opgeladen. Het resultaat is een stalling vol ‘elektrische installaties’ met alle brandgevaren van dien. Lees hier hoe u het brandgevaar kun beperken.

Eisen brandveiligheid scootmobielen

De regels die gelden voor de plaatsing van scootmobielen zijn voor veel mensen onduidelijk. In het bouwbesluit 2012 zijn er in beperkte mate eisen aan gewijd. De scootmobiel mag overal in een gebouw worden gestald, zolang er geen hinder ontstaat. Het enige vereiste is dat een vluchtroute beschikbaar moet blijven. Het bevoegd gezag kan eventueel wel aanvullende eisen stellen.

Het Bouwbesluit geeft voorbeelden die niet zijn toegestaan. Aanvullend geldt artikel 7.16 Veilig Vluchten bij brand zodra vluchtroutes of brandmeldingen worden belemmerd. Protegu geeft een bijpassende oplossing:

  • Scootmobielen mogen geen obstakels vormen voor vluchtroutes. Waaronder o.a. deuren in de vluchtroute, trappenhuizen, brandweeringang of de verbinding van open ruimtes; Wij adviseren u om scootmobielen te mijden uit vluchtroutes en hiervoor een aparte opstelplaats te creëren die aan bepaalde brand- en rook werende eisen voldoet. Zo kunt u altijd de vluchtveiligheid van uw vluchtroute garanderen.
  • Geen plaatsing nabij brandmeldpanelen, nooduitgangen, of andere belangrijke onderdelen ten behoeve van de brandveiligheid van een gebouw; Plaats scootmobielen dus niet in de buurt van brandmelders, haspels of brandblussers.
  • Plaatsing scootmobielen opnemen in het ontruimingsplan: Door een vaste ruimte op te nemen die aan bepaalde brand- en rookwerende eisen voldoet, verschaft men duidelijkheid aan de bewoners en voorkomt men dat deze op ongewenste plaatsen gestald worden.

Het bouwbesluit stelt eisen aan de brandbaarheid van gebouwdelen. het stelt in beperkte mate eisen aan de inventaris in gebouwen. Een scootmobiel valt niet onder de eisen van een inventaris, maar onder de eisen van de Warenwet. In deze wet staat aangegeven waaraan producten voor consumenten moeten voldoen. Het product mag de gezondheid of de veiligheid van de consument niet in gevaar brengen. De warenwet staat toe dat scootmobielen in de handel zijn en plaatsing in gebouwen is toegestaan.

Note: Er is een voorschrift waarop ingegrepen mag worden wanneer brandveilig gebruik onvoldoende gewaarborgd is. Het zogenaamde Kapstokartikel 7.10. Kort gezegd moet worden aangetoond dat een scootmobiel een potentieel brandgevaar is of bij een brand een gevaarlijke situatie veroorzaakt.

Een scootmobiel zien als de elektrische installatie

Als u kijkt wat de scootmobiel in de kern is, ziet u een elektrische installatie. Zeker wanneer er meerdere scootmobielen gestald zijn in één ruimte. De scootmobiel moet worden opgeladen, er kan kortsluiting optreden en de accu kan over hit raken. Ons advies is daarom om deze op te laden in een ruimte die aan bepaalde brand- en rook werende eisen voldoet.

Wilt u weten hoe brandveilig de ruimte is waar de mobielen worden gestald? Protegu geeft u vrijblijvend een kennismakingsadvies. Samen kijken we op welke wijze de ruimte brandveilig kan worden gemaakt. Neem contact met ons op. 

Er is door Brandweer Nederland een folder uitgebracht voor het brandveilig gebruik van scootmobielen. Deze kunt u hier bekijken.

 

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend en daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor onjuistheden die onverhoopt in dit artikel kunnen zijn vermeld.