Voor de toezichthouders van de gemeente Breda verzorgde Protegu  in 2017 een training met als onderwerp “Handhaving van brandveilige deuren”. De training ging in op alle aspecten uit het bouwbesluit ten aanzien van de brandveiligheid. Uitleg werd gegeven over veel voorkomende brandveiligheidsconstructies in zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

Deze specifieke training is geschikt voor toezichthouders bij provincies, gemeenten, omgevingsdiensten, rijksinspecties en waterschappen. Andere doelgroepen voor deze training: ondernemers, kam-coördinatoren en  vastgoedbeheerders.

Na een dergelijke training zijn de aanwezigen in staat de praktijksituatie op gebied van brandveiligheid te beoordelen, maar ook brandveiligheidconstructies en materialen te herkennen en deze op juistheid te controleren.