Tijdens de BBN-studiedag op 23 november jl. over Brandveilig Transformeren verzorgde Alex Schouteten van Protegu in een duopresentatie de workshop “Industriële brandwerende deuren gekoppeld aan bouwkundig transformeren”.

Transformeren is het omvormen van het gebouw, bijvoorbeeld van de ene functie naar een andere. Daarbij valt te denken aan de omvorming van een kantoorgebouw naar een woonfunctie: van appartementencomplex naar studentenwoningen, van woon-zorgcomplex naar appartementencomplex of een ombouw van een compleet winkelcomplex.

Tijdens de workshop werd ingegaan op een tweetal aspecten die in de praktijk vaak onduidelijk of verkeerd geïnterpreteerd worden:

  • E, EI en EW eisen brandwerende industriële deuren
  • Montagevlakken brandwerende industriële deuren

Tijdens de workshop zijn tips en handreikingen gegeven om industriële deuren eenvoudig te beoordelen voor wat betreft de gestelde eisen. Tevens is er helderheid verschaft over hoe de aansluiting zou moet zijn van een brandwerende deur naar een brandwand. En aan welke eisen de wand moet voldoen om de vereiste brandwerendheid te waarborgen.

De centrale vraag tijdens de studiedag was hoe in de transformatie ook de bouwkundige brandveiligheid op het niveau kan worden gebracht en gehouden, en dat past bij het brandveiligheidsrisico van de functie van het getransformeerde gebouw.