Zoals vele moeders, zat onze collega van Protegu trots te stralen in het publiek tijdens de musical van haar kind. Voor aanvang viel haar de staat van de school op. Het was sterk verouderd en maatregelen voor brandveiligheid waren in beperkte mate te bespeuren. Wat als hier brand uitbreekt? Wat gebeurt er dan met mijn kind en zijn klasgenoten? Ze besloot de directrice hierop aan te spreken en zij schrok hier enorm van. Hoewel ze niet verantwoordelijk is voor de brandveiligheid binnen de school, besloot ze er toch wat aan te doen. Als hoofd van de school wilt ze absoluut niet dat haar leerlingen iets overkomt. De school is nu brandveilig(er) met behulp van een uitgedacht plan.

Een zeer herkenbare situatie die ons aanspoorde hier een artikel aan te wijden. Wie is verantwoordelijk als er brand uitbreekt en hoe kunt u brand voorkomen?

Ontruimingsoefening

Wanneer was de laatste keer dat u een ontruimingsoefening heeft gedaan? Verliep dit soepel? In de praktijk worden scholen vooral tijdens een oefening met hun neus op de feiten gedrukt. Leerlingen en leraren gaan niet of te langzaam weg (weer een oefening… zucht) of ze lopen een ruimte met rook in. Met de wetenschap dat rook zeer dodelijk is, zou het het een zeer gevaarlijke situatie zijn, wanneer het geen oefening betreft.

Wie is verantwoordelijk?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Brandschade aan een school is voor de rekening van de gemeente. De gemeente sluit daarom vaak een brandverzekering af voor scholen. Het schoolbestuur is echter verantwoordelijk voor de veiligheid in- en rondom de school en dient maatregelen te treffen om brand of inbraak te voorkomen. De gemeente heeft hierbij een adviserende rol.

Universiteiten, het hoger beroepsonderwijs en instellingen voor volwasseneducatie zijn zelf verantwoordelijk. Ze ontvangen wel geld van de overheid om de huisvesting in stand te houden, maar dienen zelf te voldoen aan de Arbowet en het Bouwbesluit.

Huur

Als u een gebouw huurt is de facilitair manager van de verhuurorganisatie vaak de verantwoordelijke voor brandveiligheid. U als huurder heeft ook een verantwoordelijkheid wat betreft de brandveiligheid van uw onderwijsinstelling. U heeft immers vele (jong) volwassenen in huis die allen snel in veiligheid gebracht dienen te worden, mocht er brand uitbreken. Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan met Protegu zodat wij u hierin kunnen ondersteunen.

Protegu kan u ondersteunen met:

  • Een inventarisatie van de huidige staat van het pand met als resultaat een brandveilig adviesrapport.
  • Implementatie van het adviesrapport in de vorm van projectbegeleiding.
  • Opleiding verzorgen voor uw personeel op het gebied van brandveiligheid.

Maak nu een vrijblijvende afspraak en ontvang gratis advies.

 

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend en daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor onjuistheden die onverhoopt in dit artikel kunnen zijn vermeld.