In het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) zijn nieuwe eisen voor koude en warme rook opgenomen als weerstand tegen rookdoorgang van bouwkundige constructies. Dit zijn eisen die wij in ons huidige Bouwbesluit niet terugvinden. Er wordt dus een grote stap gezet om de veiligheid van mens en dier naar een hoger plan te trekken. Er overlijden immers meer mensen door rook dan door brand. In dit artikel nemen we met u door wat er door de nieuwe voorschriften Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) gaat veranderen. Deze veranderingen gelden vooralsnog alleen voor nieuwbouw en verbouw.

Op de oude norm (NEN 6075) was veel kritiek. En terecht. Rookwerendheid werd afgeleid van de mate waarop een afscheiding brandwerend is op vlamdichtheid. Dat is niet de juiste meetlat. Een brandwerende afscheiding kan veel rook doorlaten en is daarom helemaal niet leidend te noemen voor de bepaling van rookwerendheid.

Een introductie op het beschermde subbrandcompartiment

Het BBL geeft een introductie van het (extra) beschermde subbrandcompartiment. Gebouwen zijn ingedeeld in brandcompartimenten en subbrandcompartimenten om de uitbreiding van brand te beperken. De Subbrandcompartimenten zijn soms ook brandwerend, maar ze zijn met name bedoelt om de verspreiding van rook te beperken (rookwerendheid). Onder het nieuwe BBL worden de eisen rondom beide compartimenten aangescherpt. De aanscherping van de eisen zijn van toepassing op ruimtes waar mensen slapen of waar mensen aan bed gebonden zijn.

Eisen voor warme en koude rook

In de nieuwe norm wordt de rookwerendheid direct beproeft door te verwijzen naar de Europese norm voor rookdoorlatendheid (EN 1634-3). In deze norm zijn eisen opgenomen voor warme rook (200 graden) en koude rook (20 graden) tegen de rookdoorgang van bouwkundige constructies. De Europese norm voor rookdoorlatendheid bepaalt de toegestane lekkage van lucht onder verschillende omstandigheden.

Aangepaste norm brandwerendheid en rookdoorlatendheid (NEN 6075)

De nieuwe voorschriften bieden mensen in nood meer tijd om de rook te ontvluchten wanneer er brand uitbreekt. De aanscherpingen hebben daarom ook betrekking op de weerstand tegen rookdoorgang: De rookdoorgang van een subbrandcompartiment naar een besloten ruimte in het brandcompartiment moet tenminste 20 minuten zijn.

Veiligheid stopt niet bij het volgen van een norm of besluit. Dat blijkt wel uit de aan verandering onderhevige regels en wetgeving rondom brand- en rookveiligheid. Protegu past altijd de nieuwste wet- en regelgeving toe én kijken verder. Met het juiste advies houdt u de veiligheid up-to-date en kunt u de continuïteit van uw organisatie veiligstellen.

 

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend en daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor onjuistheden die onverhoopt in dit artikel kunnen zijn vermeld.