Wanneer uw ergste nachtmerrie werkelijkheid wordt en er brand uitbreekt, denkt u wellicht dat de brandweer uw bedrijf komt redden. Die wil is er uiteraard, maar vaak is er niet meer mogelijk dan wat er met betrekking tot brandveiligheid bij de bouw bepaald is. In de meeste gevallen kan de brandweer niet meer doen dan het gebouw gecontroleerd laten uitbranden en de naastliggende gebouwen nat houden. Had u dat verwacht? 

Brandveiligheid
Als u voldoet aan de regelgeving van het Bouwbesluit, wordt uw gebouw brandveilig verklaard. In de praktijk is het echter vaak niet meer dan een ‘vlucht veilig’ gebouw. Het is belangrijk u te realiseren dat de gestelde gebruikerseisen volgens het bouwbesluit en eventuele aanvullingen door de gemeente, met name gericht is op de veiligheid van personen. Niet op het behoud van uw pand, productieprocessen en voorraad.

Continuïteit van uw bedrijf
De continuïteit van het bedrijf kan in gevaar komen na een brand. U kunt uw klanten niet meer bedienen, alle vaste kosten moeten nog steeds worden betaald. En de kans is groot dat u imagoschade lijdt. Allen ongewenste scenario’s. Uiteraard kunt u terugvallen op uw verzekering, maar daar lost u niet alle ontstane problemen mee op. Een brand voorkomen is altijd beter dan ‘genezen’.

Het is dus essentieel om als eigenaar of gebruiker van het pand ook aandacht te schenken aan onderwerpen zoals de continuïteit van het bedrijf. Hoe kunt u bijvoorbeeld zelf het pand echt brandveilig maken rekening houdend met het bedrijfsproces dat plaatsvindt in het gebouw.

De vraag die u uzelf kunt stellen is: hoe brandbestendig vindt u zelf dat uw gebouw of brandcompartiment moet zijn?

NEN 6060 en NEN 6079 geven handreikingen om een oplossing op maat te bedenken voor de brandveiligheid van een gebouw op basis van gelijkwaardigheid. U voldoet hiermee  aan het Bouwbesluit, maar hierin kunt u ook uw eigen eisen verwerken. In sommige gevallen is het bijvoorbeeld mogelijk een sprinkler te installeren en minder brandscheidingen. Wanneer er brand uitbreekt, is de brand in de meeste gevallen onder controle voordat de brandweer op locatie arriveert.

Wij pleiten ervoor om niet alleen de regels te volgen, maar ook de risico’s te beperken. Bent u benieuwd hoe brandbestendig uw pand is? Maak een vrijblijvende afspraak met Protegu en we brengen het voor u in kaart

.brandveiligheid

 

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend en daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor onjuistheden die onverhoopt in dit artikel kunnen zijn vermeld.