Rook is als een sluipschutter. Het is snel en het is dodelijk. De meeste slachtoffers bij brand vallen door rook en niet door brand. Rook verspreidt zich snel en door zijn giftige ingrediënten koolmonoxide en cyanide, stopt het de zuurstoftoevoer naar de organen. Het slachtoffer stikt. Zelfs wanneer een slachtoffer levend uit een brand wordt gered, komt het voor dat het slachtoffer door rookvergiftiging alsnog overlijdt onderweg naar het ziekenhuis. Bij Protegu vinden we het daarom goed nieuws dat er een vervanging in het verschiet ligt op het bouwbesluit 2012, het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Er wordt een grote stap gezet om veiligheid van mens en dier naar een hoger plan te tillen.

De huidige Nederlandse bouwregelgeving rondom brandveiligheid is niet juist. Bij de uitgangspunten in het beleid voor de bepaling van de vluchttijd wordt ervan uitgegaan dat mensen netjes binnen een bepaalde tijd de vooruit gestippelde vluchtroute volgen. In de praktijk is dat niet zo. De tijd die aanwezigen nodig hebben om een brand te ontdekken en het gevaar te onderkennen heeft een grote invloed op de tijd die nodig is om te vluchten.

brandveiligheid

Gedrag bij brand

Mensen laten bij brand vaak ongewenst gedrag zien. Er wordt niet per definitie de kortste route naar buiten gevolgd. Vaak is de gekozen vluchtroute dezelfde route als de route die men altijd neemt wanneer zij een gebouw betreden. Niet de nooduitgang of de daar voor uitgestippelde vluchtroute. Mensen lopen zelfs dwars door rook heen als de gekozen vluchtroute bedreigd wordt door rook.

Tijd is een belangrijke factor voor veiligheid

Bij ontvluchting is tijd een hele belangrijke factor voor de veiligheid. In welke tijdspanne ontwikkelt het gevaar zich? En hoe snel verplaatst degene in nood zich naar een veilige omgeving? Rook is de sluipschutter die niemand wil tegenkomen in een dergelijke situatie. Rookwerende afscheidingen kunnen rook een langere tijd weren, zodat mensen in nood meer tijd hebben om zichzelf in veiligheid te brengen of om gered te worden. In het BBL worden hier duidelijke richtlijnen aan gegeven. Gelukkig maar, want dit zal in de toekomst veel levens redden.

Besluit Bouwwerken Leefomgeving in de praktijk

Op het moment dat het huidige Bouwbesluit vervangen wordt door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) gaan er eisen gelden wat betreft rookwerendheid.  Deze aanscherping brengt uiteraard vragen met zich mee. In welke situaties zijn er brandwerende eisen van toepassing en waar past u rookwerende producten toe? Of misschien moet de constructie zowel aan de brand- als rookwerende eisen voldoen. Op het moment dat het Bouwbesluit wordt vervangen door Besluit Bouwwerken Leefomgeving, moet u hier een antwoord op kunnen geven. Protegu adviseert en kan het advies ook implementeren. Zo komt u nooit voor vervelende verrassingen te staan. Laat u gegevens achter, dan nemen wij vrijblijvend contact met u op.

 

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend en daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor onjuistheden die onverhoopt in dit artikel kunnen zijn vermeld.