NEN-normen. Als u met brandveiligheid te maken hebt, moet u er zeker mee aan de slag. NEN 6069 en NEN 6075, u moet er als architect, pandbeheerder of ondernemer rekening mee houden. Gelukkig is het altijd ter verbetering van de brandveiligheid. Safety first. Hoe komen deze eigenlijk tot stand en wat is de nieuwe norm?

NEN, de NEderlandse Norm
NEN is een organisatie zonder winstoogmerk dat ondertussen alweer meer dan 100 jaar bestaat. NEN onderzoekt in hoeverre normalisatie mogelijk is. Bij interesse en een breed draagvlak worden er afspraken gemaakt. Deze komen op basis van overeenstemming tot stand en worden vervolgens vastgelegd in een document, de norm.

In Nederland beheert NEN zo’n 34.000 normen waaronder de ISO, IEC, EN en NEN normen. Als een partij zich tot NEN richt met de vraag een afspraak tot stand te brengen, gaan ze er mee aan de slag. Met als resultaat een norm.

Brandwerendheid van buitengevels

Aangepaste NEN Normen
Ook dit jaar heeft NEN niet stilgezeten: In de eerste helft van 2018 is een nieuwe versie van Managementsystemen voor gezond en veilig werken (ISO 45001) gepubliceerd en ook een nieuwe versie van de veiligheid, gezondheid en Milieu Checklist Aannemers werd gepubliceerd. Normen rondom rook- en brandveiligheid worden continu aangepast. Zo is de NEN6069 recentelijk uitgebreid met brandveiligheidsnormen van gevels. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de aanpassing van de NEN6075 rondom rookwerendheid.

Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL)
De aanpassingen op de NEN normen moeten klaar zijn voordat het nieuwe bouwbesluit, die Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) gaat heten, geïntroduceerd wordt. Één van de grootste wijzingen is dat de verschillende compartimenten nu ook rookwerend moeten zijn. Hiermee wordt de brandveiligheid van gebouwen naar een hoger level getild. De meeste slachtoffers ontstaan namelijk door rookontwikkeling bij brand. In het kader van veiligheid vinden we het een mooie ontwikkeling dat er nu ook normen gelden voor rookwerendheid.

Bent u op de hoogte van de normering, maar weet u niet precies hoe u het kunt implementeren? En wilt u voorbereid zijn op de wijzingen die op stapel staan? Protegu is volledig up-to-date op het gebied van NEN normen en de wijze waarop u deze kunt implementeren in uw vraagstukken. Maak nu een afspraak!

 

Aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend en daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor onjuistheden die onverhoopt in dit artikel kunnen zijn vermeld.