Projectbegeleiding

Protegu gaat in gesprek met opdrachtgever, brandweer en/of gemeente en helpt in projecten voor nieuwbouw of verbouw. Protegu pakt alle vragen voor wat betreft brandwerendheid op. De uitslag wordt vertaald naar de praktijk. Tijdens de uitvoeringsfase wordt het brandveiligheidniveau geborgd door projectbegeleiding namens de opdrachtgever, zodat de gewenste kwaliteit gewaarborgd is.