Programma van eisen

Het maken van een goed Programma van Eisen (PvE) is nodig om een juiste start in het ontwerpproces te kunnen maken. Het PvE vervult tijdens het ontwerp- en bouwproces belangrijke functies:

  • In het PvE dient de huidige regel- en wetgeving verwerkt te worden.
  • Specifieke aanvullende eisen van de opdrachtgever moeten vertaald worden in het PvE.
  • Tijdens het ontwerpproces wordt het PvE gebuikt als basis voor besluitvorming en toetsing.
  • Het PvE is de basis voor het maken van een begroting van de investeringskosten.
  • Het PvE fungeert als contractdocument bij opdrachtverstrekking.

Het is dus van groot belang dat het PvE volledig, duidelijk en alle voorafgestelde doelstellingen omschrijft. Interpretatieverschillen en discussie moeten voorkomen worden. Graag wil Protegu u bijstaan tijdens dit proces zodat alle brandgerelateerde eisen juist verwerkt worden in het PvE.