Diensten

Door de overheid is een zee aan regels en normen opgesteld voor wat betreft de brandveiligheid van een gebouw. En u als eigenaar bent hiervoor verantwoordelijk. Het is dan ook niet meer dan logisch dat het inschakelen van een deskundige op dit gebied noodzakelijk is. Protegu is gespecialiseerd in brandveiligheid op het gebied van wet- en regelgeving en CE markering van brandwerende producten. U kunt Protegu inzetten voor o.a. de volgende diensten:

De producten die opgeleverd worden:

  • Opnamerapport huidige brandwerende situatie (0-meting)
  • Adviesrapport aanpassingen volgens Bouwbesluit/advies aanvullende aanpassingen brandveiligheid
  • Opgestelde Programma van Eisen brandveiligheid
  • Onderbouwingen voor gelijkwaardige oplossingen
  • Projectbegeleiding voorzien van benodigde rapportage
  • Lesmateriaal voor opleidingen brandveiligheid