Geen categorie

Brandwerendheid van gevels volgens NEN6069+A1:2016

Per 1 januari 2018 wordt de nieuwe NEN6069+A1:2016 aangestuurd. Hierin is een passage opgenomen over de eisen die gelden voor de brandwerendheid van buitengevels. Dit moet het voor de markt makkelijker maken om te bepalen welke eisen er van toepassing zijn in een specifieke situatie. Graag geef ik u een beknopte toelichting op het geheel.

Men heeft te maken met zowel verticale als horizontale brandoverslag tussen gevels. Bij verticale brandoverslag moet men denken aan brandoverslag naar een bovenliggende verdieping. Bij horizontale brandoverslag moet men denken aan brandoverslag naar een aangrenzend pand of een hoeksituatie waarbij brandoverslag plaats vindt naar een ander brandcompartiment in hetzelfde pand.

Uitleg eisen:

Als basis gaat men uit van een brandwerendheid van 60 minuten tussen de gevels. Voor alle gevels die lager zijn dan 20 mtr. en bereikbaar door de brandweer, wordt deze eis verlaagd naar 30 min. brandwerendheid.

Borstwering en schort:

Aan de borstwering wordt een eis gesteld van buiten naar binnen van EW30 of EW60 minuten, afhankelijk van de bovengenoemde eis. Aan de schort wordt een eis gesteld van binnen naar buiten van E30 of E60 minuten. Ook aan de hoogte van de borstwering en schort worden eisen gesteld. Deze moeten uitgerekend worden volgens de NEN6068.

Horizontale brandoverslag tussen gevels:

Als uitgangspunt kunt u de volgende regels hanteren:

  • Voor gevels die tussen de 0 en 1 mtr. uit elkaar liggen geldt een EI-eis
  • Voor gevels die tussen de 1 en 5 mtr. uit elkaar liggen geldt een EW-eis
  • Voor gevels die tussen de 5 en 10 mtr. uit elkaar liggen geldt een E-eis.

Horizontale brandoverslag in hoeken kleiner dan 135 graden in dezelfde gevel:

  • Als uitgangspunt kunt u de volgende regels hanteren:
  • Brandoverslag in een hoek tussen de 0 en 1 mtr. is een EI-eis van toepassing.
  • Brandoverslag in een hoek tussen de 1 en 3 mtr. is een EW-eis van toepassing.
  • Brandoverslag in een hoek tussen de 3 en 10 mtr. is een E-eis van toepassing.

Deze materie is visueel gemaakt in een educatief filmpje van de BBN en geplaatst op YouTube. (zie hieronder) Ik zou u adviseren deze te bekijken, wat gegarandeerd meer helderheid over deze materie verschaft.